วันที่ 13/07/2563 เวลา 08:05 รอบที่ 1

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 130.2100031.5900030.9600031.0600031.56000
 U.S.A. USD 5-2030.6100031.60000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10030.9300031.61000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 34.8800035.9900034.9069135.0269135.78691
 UNITED KINGDOM GBP 38.8300041.0000038.9129939.0929940.01799
 JAPAN JPY 10028.9100030.1500028.9300029.0200029.64500
 MALAYSIA MYR* 6.760007.590007.125457.145457.54545
 SINGAPORE SGD 22.0800022.9200022.1174722.1874722.87747
 HONGKONG HKD 3.950004.130003.974093.994094.08409
 BRUNEI BND 21.6000022.84000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 21.0700022.3500021.0972121.1972122.29551
 CANADA CAD 22.4100023.4400022.5957822.6957823.39578
 SWITZERLAND CHF 32.7500033.7200032.7826232.9026233.68606
 CHINA CNY* 4.120004.630004.353504.373504.57350
 DENMARK DKK 4.530004.830004.676564.696564.81582
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.299380.369380.46338
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.140003.460003.248223.268223.36828
 NEW ZEALAND NZD 20.0300021.3600020.0563320.1463321.02633
 SAUDI ARABIA SAR 6.800008.98000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.250003.500003.345243.365243.44490
 TAIWAN TWD 0.850001.22000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.150002.09000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 6.980008.97000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.1.899031.919032.41903
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.617750.64775
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ