วันที่ 06/08/2563 เวลา 13:30 รอบที่ 2

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 129.9700031.3500030.7200030.8200031.32000
 U.S.A. USD 5-2030.3700031.36000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10030.6900031.37000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 36.4300037.5100036.4515536.5715537.33155
 UNITED KINGDOM GBP 40.1100042.2800040.2409640.4209641.34596
 JAPAN JPY 10029.0600030.3000029.0850029.1750029.80000
 MALAYSIA MYR* 6.840007.670007.201477.221477.62147
 SINGAPORE SGD 22.2300023.0700022.2862022.3562023.04620
 HONGKONG HKD 3.920004.100003.943953.963954.05395
 BRUNEI BND 21.6500022.89000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 21.7000022.9600021.7383421.8383422.93664
 CANADA CAD 22.7900023.8200022.9999423.0999423.79994
 SWITZERLAND CHF 33.7100034.6800033.7516233.8716234.65506
 CHINA CNY* 4.120004.630004.355594.375594.57559
 DENMARK DKK 4.730005.030004.882204.902205.02146
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.297980.367980.46198
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.300003.620003.411983.431983.53204
 NEW ZEALAND NZD 20.1000021.4000020.1191220.2091221.08912
 SAUDI ARABIA SAR 6.730008.91000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.440003.690003.536733.556733.63639
 TAIWAN TWD 0.840001.21000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.080002.02000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 6.920008.91000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.1.859911.879912.37991
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.618420.64842
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ