วันที่ 21/09/2561 เวลา 10:00 รอบที่ 2

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 131.2600032.6400032.0100032.1100032.61000
 U.S.A. USD 5-2031.6600032.65000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10031.9800032.66000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 37.6000038.6800037.6152337.7352338.49523
 UNITED KINGDOM GBP 42.1800044.3500042.2959842.4759843.40098
 JAPAN JPY 10028.3500029.5900028.3900028.4800029.10500
 MALAYSIA MYR* 7.250008.080007.610617.630618.03061
 SINGAPORE SGD 23.2500024.0900023.3145623.3845624.07456
 HONGKONG HKD 4.040004.220004.061314.081314.17131
 BRUNEI BND 22.8100024.05000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 22.8700024.1300022.9315823.0315824.12988
 CANADA CAD 24.4300025.4600024.6333324.7333325.43333
 SWITZERLAND CHF 33.2000034.1700033.2440833.3640834.14752
 CHINA CNY* 4.380004.890004.607194.627194.82719
 DENMARK DKK 4.880005.180005.033585.053585.17284
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.332350.402350.49635
 KOREA KRW 1002.310003.34000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.800004.120003.905693.925694.02575
 NEW ZEALAND NZD 21.0700022.3900021.1091321.1991322.07913
 SAUDI ARABIA SAR 7.080009.26000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.530003.780003.631333.651333.73099
 TAIWAN TWD 0.840001.21000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.540002.48000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.270009.26000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.1.909861.929862.42986
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.583870.61387
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ