วันที่ 28/04/2560 เวลา 10:00 รอบที่ 2

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 133.5000034.8800034.2700034.3700034.87000
 U.S.A. USD 5-2033.9000034.89000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10034.2500034.90000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 37.0900038.1400037.0938637.2138637.97386
 UNITED KINGDOM GBP 43.9300046.0400043.9896044.1696045.09460
 JAPAN JPY 10030.6800031.9400030.7600030.8500031.47500
 MALAYSIA MYR* 7.360008.19000UNQ.UNQ.UNQ.
 SINGAPORE SGD 24.3700025.1400024.3746624.4446625.13466
 HONGKONG HKD 4.350004.530004.383994.403994.49399
 BRUNEI BND 23.8600025.10000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 25.2000026.4200025.2085325.3085326.40683
 CANADA CAD 24.7200025.7500024.9517225.0517225.75172
 SWITZERLAND CHF 34.2400035.2100034.3014934.4214935.20493
 CHINA CNY* 4.780005.170004.900454.920455.12045
 DENMARK DKK 4.820005.120004.976754.996755.11601
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.422970.492970.58697
 KOREA KRW 1002.810003.84000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.860004.180003.969973.989974.09003
 NEW ZEALAND NZD 23.2900024.5600023.3024123.3924124.27241
 SAUDI ARABIA SAR 7.670009.85000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.760004.010003.856423.876423.95608
 TAIWAN TWD 0.930001.30000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.870002.81000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.880009.87000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.UNQ.2.350272.85027
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.676830.70683
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ