วันที่ 30/09/2559 เวลา 18:00 รอบที่ 4

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 133.5900034.9700034.3400034.4400034.94000
 U.S.A. USD 5-2033.9900034.98000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10034.3000034.99000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 38.3200039.4400038.3562738.4762739.23627
 UNITED KINGDOM GBP 44.1200046.3500044.2984044.4784045.40340
 JAPAN JPY 10033.7100035.2200033.9450034.0350034.66000
 MALAYSIA MYR* 7.790008.62000UNQ.8.173168.57316
 SINGAPORE SGD 24.9600025.7800024.9858925.0558925.74589
 HONGKONG HKD 4.380004.560004.408764.428764.51876
 BRUNEI BND 24.5000025.74000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 25.8100026.9600025.8243325.8343326.93263
 CANADA CAD 25.7000026.7300025.8981725.9981726.69817
 SWITZERLAND CHF 35.1000036.3300035.3862535.5062536.28969
 CHINA CNY* 4.850005.360005.080515.100515.30051
 DENMARK DKK 4.980005.290005.136135.156135.27539
 INDIA INR* 0.350000.580000.403440.473440.56744
 KOREA KRW 1002.810003.84000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 4.120004.450004.230314.250314.35037
 NEW ZEALAND NZD 24.5700025.9400024.6393324.7293325.60933
 SAUDI ARABIA SAR 7.680009.86000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.880004.140003.980424.000424.08008
 TAIWAN TWD 0.890001.26000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.770002.71000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.900009.89000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.UNQ.2.417232.91723
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.700700.73070
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย พร้อมแล้วลงทะเบียนเลย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ