วันที่ 30/03/2560 เวลา 10:00 รอบที่ 2

FOREIGN CURRENCIES DENOM. NOTES BUY SELL
COUNTRY CURRENCY BUY SELL SIGHT T/T
 U.S.A. USD 133.3700034.7500034.1200034.2200034.72000
 U.S.A. USD 5-2033.7700034.76000UNQ.UNQ.UNQ.
 U.S.A. USD 50-10034.0900034.77000UNQ.UNQ.UNQ.
 EURO EUR 36.5400037.6200036.5518036.6718037.43180
 UNITED KINGDOM GBP 42.1400044.2000042.2278442.4078443.33284
 JAPAN JPY 10030.6000031.8400030.6250030.7150031.34000
 MALAYSIA MYR* 7.220008.05000UNQ.UNQ.UNQ.
 SINGAPORE SGD 24.2700025.0800024.2911424.3611425.05114
 HONGKONG HKD 4.340004.520004.372064.392064.48206
 BRUNEI BND 23.8000025.04000UNQ.UNQ.UNQ.
 AUSTRALIA AUD 25.7700027.0000025.7738325.8738326.97213
 CANADA CAD 25.1900026.2200025.3963625.4963626.19636
 SWITZERLAND CHF 33.9000034.9900034.0620034.1820034.96544
 CHINA CNY* 4.760005.160004.884434.904435.10443
 DENMARK DKK 4.750005.050004.902094.922095.04135
 INDIA INR* UNQ.UNQ.0.414410.484410.57841
 KOREA KRW 1002.810003.84000UNQ.UNQ.UNQ.
 NORWAY NOK 3.870004.190003.980434.000434.10049
 NEW ZEALAND NZD 23.7100025.0100023.7162023.8062024.68620
 SAUDI ARABIA SAR 7.640009.82000UNQ.UNQ.UNQ.
 SWEDEN SEK 3.730003.980003.823443.843443.92310
 TAIWAN TWD 0.920001.29000UNQ.UNQ.UNQ.
 SOUTH AFRICA ZAR 1.920002.86000UNQ.UNQ.UNQ.
 UNITED ARAB EMIRATESAED 7.840009.83000UNQ.UNQ.UNQ.
 INDONESIA IDR* 1000UNQ.UNQ.UNQ.2.339102.83910
 PHILIPPINES PHP* UNQ.UNQ.UNQ.0.672190.70219
 BAHRAIN BHD UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 BRAZIL BRL UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 LAOS LAK* 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
 VIETNAM VND 1000UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.UNQ.
  • The above rates are subject to change without prior notice.
  • Amount greater than USD 20,000.- or equivalent , Please contact Global Markets Group.
  • Currency with * for remittance transactions are available upon request, Please contact Global Markets Group.
  • Global Markets Group Telephone number 0-2021-6399, 0-2021-6200, 0-2021-6370-71,0-2021-6380-92.

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ