ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อตกลงการใช้บริการเงินฝาก


เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์
ประกาศวันที่ : 22 ตุลาคม 2562
 (150 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้
ประกาศวันที่ : 22 ตุลาคม 2562
 (150 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำ
ประกาศวันที่ : 03 ตุลาคม 2562
 (136 kB)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ประกาศวันที่ : 01 ตุลาคม 2562
 (205 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำเทอมพิเศษ
ประกาศวันที่ : 19 กันยายน 2562
 (119 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
ประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2562
 (127 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน
ประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2562
 (129 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำปลอดภาษี
ประกาศวันที่ : 05 มิถุนายน 2562
 (117 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์จัดให้
ประกาศวันที่ : 12 ตุลาคม 2561
 (53 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากพื้นฐาน
ประกาศวันที่ : 12 ตุลาคม 2561
 (52 kB)
<1     2>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ