ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อตกลงการใช้บริการเงินฝาก


เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำตามจำนวนวัน
ประกาศวันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2563
 (121 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำ
ประกาศวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2563
 (140 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำปลอดภาษี
ประกาศวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2563
 (111 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากกระแสรายวัน
ประกาศวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2563
 (134 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากกระแสรายวัน
ประกาศวันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2563
 (107 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำเทอมพิเศษ
ประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2563
 (116 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
ประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2563
 (123 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน
ประกาศวันที่ : 30 มกราคม 2563
 (124 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์
ประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2563
 (178 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ SME Simple Biz
ประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2563
 (162 kB)
<1     2>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ