ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อตกลงการใช้บริการเงินฝาก


เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์
ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม 2563
 (100 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้
ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม 2563
 (70 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ ออนไลน์
ประกาศวันที่ : 31 สิงหาคม 2563
 (72 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำปลอดภาษี
ประกาศวันที่ : 25 สิงหาคม 2563
 (167 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์จัดให้
ประกาศวันที่ : 25 สิงหาคม 2563
 (59 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ จัดให้มนุษย์เงินเดือน
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (133 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ SME Simple Biz Plus
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (122 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ SME Simple Biz
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (121 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝาก Krungsri Thai Savings
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (146 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำเทอมพิเศษ
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (104 kB)
<1     2>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ