ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อตกลงการใช้บริการเงินฝาก


เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์
ประกาศวันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
 (111 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน
ประกาศวันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
 (69 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
ประกาศวันที่ : 02 พฤษภาคม 2562
 (64 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ กรุงศรี Step Savings
ประกาศวันที่ : 02 พฤษภาคม 2562
 (64 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน (เปิดบัญชีได้ถึง 17 พ.ค. 62)
ประกาศวันที่ : 08 มีนาคม 2562
 (76 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน
ประกาศวันที่ : 08 มีนาคม 2562
 (128 kB)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ประกาศวันที่ : 12 ตุลาคม 2561
 (615 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้
ประกาศวันที่ : 12 ตุลาคม 2561
 (54 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์จัดให้
ประกาศวันที่ : 12 ตุลาคม 2561
 (53 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากพื้นฐาน
ประกาศวันที่ : 12 ตุลาคม 2561
 (52 kB)
<1     2>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ