ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อตกลงการใช้บริการเงินฝาก


ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำ 6 เดือน สำหรับเทศกาลตรุษจีน
ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2563
 (144 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ จัดให้มนุษย์เงินเดือน
ประกาศวันที่ : 30 ธันวาคม 2562
 (112 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำปลอดภาษี
ประกาศวันที่ : 30 ธันวาคม 2562
 (111 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำ
ประกาศวันที่ : 30 ธันวาคม 2562
 (140 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์
ประกาศวันที่ : 30 ธันวาคม 2562
 (155 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้
ประกาศวันที่ : 17 ธันวาคม 2562
 (167 kB)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ประกาศวันที่ : 01 ตุลาคม 2562
 (205 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำเทอมพิเศษ
ประกาศวันที่ : 19 กันยายน 2562
 (119 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
ประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2562
 (127 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน
ประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2562
 (129 kB)
<1     2>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ