ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อตกลงการใช้บริการเงินฝาก


เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (175 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ จัดให้มนุษย์เงินเดือน (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (133 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ SME Simple Biz Plus (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (122 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ SME Simple Biz (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (121 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (150 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ ออนไลน์ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (157 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์จัดให้ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (114 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝาก Krungsri Thai Savings (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (146 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำเทอมพิเศษ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (104 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2563
 (127 kB)
<1     2    3    4>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ