ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อตกลงการใช้บริการเงินฝาก


เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำตามจำนวนวัน
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (126 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำ
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (135 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำปลอดภาษี
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (117 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำเทอมพิเศษ
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (104 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (129 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (127 kB)
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (171 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (190 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ SME Simple Biz Plus
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (169 kB)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ SME Simple Biz
ประกาศวันที่ : 29 พฤษภาคม 2563
 (169 kB)
<1     2>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ