แบบฟอร์มอื่นๆ 


Get Adobe Flash Player
 
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้งาน:  สำหรับผู้ใช้งาน browser Chrome และ FireFox กรุณา Save แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในเครื่องของท่านเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
บริการแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมด้านเงินโอนต่างประเทศ
ประกาศวันที่ : 15 กันยายน 2563
 (631 kB)
แบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการ Krungsri Trade e-Report Service
ประกาศวันที่ : 01 กันยายน 2563
 (393 kB)
ข้อตกลงการส่งคำสั่งด้วยอุปกรณ์สื่อสาร
ประกาศวันที่ : 08 พฤษภาคม 2563
 (576 kB)
หนังสือมอบอำนาจให้ธนาคารกระทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับค่าบริการธุรกรรมด้านต่างประเทศ
ประกาศวันที่ : 14 เมษายน 2563
 (1.6 MB)
แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล KRUNGSRI BIZ SMS
ประกาศวันที่ : 14 เมษายน 2563
 (111 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ