แบบฟอร์มบริการด้านระบบ Krungsri Tradelink


Get Adobe Flash Player
 
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้งาน:  สำหรับผู้ใช้งาน browser Chrome และ FireFox กรุณา Save แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในเครื่องของท่านเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
คำขอใช้ระบบ Krungsri Tradelink
 (188 kB)
เอกสารแนบท้าย การขอให้ธนาคารเปิดหรือแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต ผ่านระบบ Krungsri Tradelink
 (196 kB)
เอกสารแนบท้าย การขอให้ธนาคารโอนเงินตราต่างประเทศ ผ่านระบบ Krungsri Tradelink
 (134 kB)
เอกสารแนบท้าย การยืนยันการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ผ่านระบบ Krungsri Tradelink
 (90 kB)
คำขอใช้บริการเพิ่มเติม (ระบบ Krungsri Tradelink)
 (115 kB)
แบบแจ้งรายชื่อผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) สำหรับการขอโอนเงินต่างประเทศ
 (116 kB)
เอกสารแนบส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ (Customer Profile)
 (139 kB)
เอกสารแนบส่วนที่ 2: เลขที่บัญชีเพื่อดู Account Statement Inquiry (Today & History 30 days)
 (114 kB)
เอกสารแนบส่วนที่ 3: รายละเอียดของผู้ใช้งานระบบ (User) เงื่อนไขการทำรายการ และ/หรืออนุมัติรายการ
 (490 kB)
เอกสารแนบส่วนที่ 4: แจ้งความประสงค์การใช้บริการ File Upload, บริการรับ-ส่งข้อมูลแบบ Host to Host
 (138 kB)
<1     2>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ