แบบฟอร์มการค้าระหว่างประเทศบริการด้านสินค้านำเข้า


Get Adobe Flash Player
 
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้งาน:  สำหรับผู้ใช้งาน browser Chrome และ FireFox กรุณา Save แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในเครื่องของท่านเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
คำขอกู้เงินเพื่อชำระค่าสินค้า
 (603 kB)
Addendum to The Guarantee Agreement
 (580 kB)
แบบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
 (761 kB)
แบบคำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต
 (323 kB)
แบบคำขอค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า/ คำขอสลักหลังใบรับสินค้า
 (192 kB)
สัญญาทรัสต์รีซีท
 (621 kB)
แบบคำขอโอนเงินต่างประเทศ
 (1.4 MB)
ใบสมัครหรือเปลี่ยนแปลงบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการเสริมเงินโอนระหว่างประเทศ
 (461 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ