แบบฟอร์มบริการชำระเงินผ่านระบบ TSU ด้านสินค้าออก


หมายเหตุสำหรับผู้ใช้งาน:  สำหรับผู้ใช้งาน browser Chrome, FireFox, Safari หรือ IE (Internet Explorer Version 10 หรือสูงกว่า) กรุณา Save แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในเครื่องของท่านเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
TSU Payment Service Agreement
ประกาศวันที่ : 04 กรกฎาคม 2559
 (89 kB)
Application for TSU Payment Service
ประกาศวันที่ : 04 กรกฎาคม 2559
 (120 kB)
Application for TSU Export Collection and/or Negotiation
ประกาศวันที่ : 04 กรกฎาคม 2559
 (139 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ