แบบฟอร์มการค้าระหว่างประเทศบริการด้านสินค้าส่งออก


Get Adobe Flash Player
 
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้งาน:  สำหรับผู้ใช้งาน browser Chrome และ FireFox กรุณา Save แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในเครื่องของท่านเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
แบบคำขอโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต
 (220 kB)
แบบคำขอเรียกเก็บ/ รับซื้อ/รับซื้อลดตามเอกสารสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต
 (1 MB)
แบบคำขอเรียกเก็บ/รับซื้อ/รับซื้อลดตั๋วสินค้าออกเพื่อเรียกเก็บ
 (239 kB)
แบบคำขอโอนสิทธิ์การรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
 (222 kB)
ตั๋วแลกเงิน
 (283 kB)
สัญญาขายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก
 (1022 kB)
สัญญาขายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก ภายหลังการส่งออก Post Shipment
 (994 kB)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 (648 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ