แบบฟอร์มบริการด้านผู้ขายในประเทศ


Get Adobe Flash Player
 
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้งาน:  สำหรับผู้ใช้งาน browser Chrome และ FireFox กรุณา Save แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในเครื่องของท่านเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
แบบคำขอเรียกเก็บ/ รับซื้อ/ รับซื้อลดตามตั๋วสินค้าภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ
 (234 kB)
ตั๋วแลกเงิน
 (283 kB)
สัญญาขายตั๋วสัญญาใช้เงิน
 (1022 kB)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 (648 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ