แบบฟอร์มตั๋วสัญญาใช้เงิน สำหรับกรณีลูกค้าขายลดให้ธนาคาร/คำขอขายลดตั๋วเงิน


Get Adobe Flash Player
 
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้งาน:  สำหรับผู้ใช้งาน browser Chrome และ FireFox กรุณา Save แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในเครื่องของท่านเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
แบบฟอร์มตั๋วสัญญาใช้เงิน
ประกาศวันที่ : 07 พฤษภาคม 2562
 (494 kB)
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มตั๋วสัญญาใช้เงิน
ประกาศวันที่ : 07 พฤษภาคม 2562
 (207 kB)
คำขอขายลดตั๋วเงิน
ประกาศวันที่ : 10 กันยายน 2561
 (455 kB)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน สำหรับกรณีลูกค้าขายลดให้ธนาคาร
ประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2559
 (495 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ