แบบฟอร์มคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน/รับอาวัลหรือรับรองตั๋วเงิน


Get Adobe Flash Player
 
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้งาน:  สำหรับผู้ใช้งาน browser Chrome และ FireFox กรุณา Save แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในเครื่องของท่านเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งธนาคารให้เป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งให้กรมสรรพากร
ประกาศวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563
 (372 kB)
คำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหนังสือค้ำประกัน
ประกาศวันที่ : 03 ธันวาคม 2562
 (566 kB)
Application for Bank’s Issuance/Renewal/Amendment of Letter of Guarantee
ประกาศวันที่ : 03 ธันวาคม 2562
 (470 kB)
คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม คำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหนังสือค้ำประกัน
ประกาศวันที่ : 03 ธันวาคม 2562
 (696 kB)
คำขอให้ธนาคารรับรองและอาวัลตั๋วเงิน
ประกาศวันที่ : 11 ตุลาคม 2560
 (798 kB)
*แบบฟอร์มคำขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหนังสือค้ำประกัน มีทั้งหมด 2 หน้า ให้พิมพ์หน้าที่ 1 และ หน้าที่ 2 ลงบนกระดาษด้านหน้าและ ด้านหลังในแผ่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ