ใบสมัครสมาชิกร้านค้าเพื่อรับชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (Payment Gateway)


ใบสมัคร สมาชิกร้านค้าเพื่อรับชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (Payment Gateway)
ประกาศวันที่ : 21 มกราคม 2559
 (239 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ