ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มใบคำขอบริการ Krungsri SMS Banking

แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ KRUNGSRI SMS Banking (สำหรับบุคคลธรรมดา)
ประกาศวันที่ : 06 มิถุนายน 2557
 (256 kB)
แบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการ / เพิ่มบัญชี KRUNGSRI SMS Banking (สำหรับบุคคลธรรมดา)
ประกาศวันที่ : 06 มิถุนายน 2557
 (305 kB)ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย พร้อมแล้วลงทะเบียนเลย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ