แบบฟอร์มใบคำขอบริการ Krungsri SMS Banking


แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ KRUNGSRI SMS Banking
ประกาศวันที่ : 23 สิงหาคม 2561
 (111 kB)
แบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการ / เพิ่มบัญชี KRUNGSRI SMS Banking (สำหรับบุคคลธรรมดา)
ประกาศวันที่ : 06 มิถุนายน 2557
 (305 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ