แบบฟอร์ม Krungsri Phone 1572


ใบสมัคร กรุงศรี โฟน 1572
ประกาศวันที่ : 17 สิงหาคม 2554
 (1.1 MB)
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริการ Krungsri Phone 1572
ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2552
 (128 kB)
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/เรียกเก็บเงินผ่านระบบ IVR (One-2-Call)
ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม 2551
 (92 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ