ใบสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำหรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ


แบบแจ้งความจำนงการชำระค่าใช้บริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ประกาศวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563
 (4.7 MB)
ใบสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำหรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ
ประกาศวันที่ : 03 มกราคม 2563
 (180 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ