ใบสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำหรับชำระค่าสาธาณูปโภคและค่าบริการต่างๆ


ใบสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำหรับชำระค่าสาธาณูปโภคและค่าบริการต่างๆ
ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2560
 (376 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ