แบบฟอร์มชำระค่าสินค้าและบริการ (ใบ PAY IN)


แบบฟอร์มชำระค่าโดยสาร เรือซีทรานเฟอร์รี่
ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม 2551
 (92 kB)
แบบฟอร์มชำระค่าโดยสาร โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์
ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม 2551
 (69 kB)
แบบฟอร์มชำระค่าโดยสาร ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่
ประกาศวันที่ : 11 ธันวาคม 2551
 (118 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ