แบบฟอร์มคำสั่งโอนเงินผ่านช่องทาง E-mail/FAX


คำสั่งทำรายการโอนเงินจากต่างประเทศ
ประกาศวันที่ : 11 ตุลาคม 2561
 (95 kB)
วิธีการกรอกคำสั่งทำรายการโอนเงินจากต่างประเทศ
ประกาศวันที่ : 11 ตุลาคม 2561
 (354 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ