แบบฟอร์มหนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต


แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร
ประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2559
 (745 kB)
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
ประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2559
 (438 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ