แบบแจ้งยกเลิกการทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ (กรณีลูกค้าชำระผิดพลาด)


แบบแจ้งยกเลิกการทำรายการชำระค่าสินค้า/บริการ (กรณีลูกค้าชำระผิดพลาด)
ประกาศวันที่ : 24 สิงหาคม 2561
 (160 kB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ