คำนวณความประหยัดจากการรีไฟแนนซ์


ข้อมูลการกู้ที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
ยอดเงินกู้คงเหลือ *
 บาท
* กรุณากรอก ยอดกู้คงเหลือ ให้ถูกต้อง
* โปรดระบุวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
ค่างวดต่อเดือน ณ ปัจจุบัน *
 บาท
* กรุณากรอก ค่างวดปัจจุบัน/เดือน ให้ถูกต้อง
Calculator.CalRefinanceSaving.Label.lblAlert6
อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน *
 %
* กรุณากรอก อัตราดอกเบี้ย ให้ถูกต้อง
จำนวนปีคงเหลือโดยประมาณ *
 ปี
* กรุณากรอก จำนวนงวดคงเหลือ(ปี) ให้ถูกต้อง
*
 เดือน
* กรุณากรอก จำนวนงวดคงเหลือ(เดือน) ให้ถูกต้อง

เครื่องมือคำนวณ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ