คำนวณความสามารถในการกู้


รายได้เฉลี่ย/เดือน
รายได้ผู้กู้คนที่ 1 *
 บาท
* กรุณากรอก รายได้ผู้กู้คนที่ 1 ให้ถูกต้อง
รายได้ผู้กู้คนที่ 2   
 บาท
* กรุณากรอก รายได้ผู้กู้คนที่ 2 ให้ถูกต้อง
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน
ยอดขั้นต่ำของบัตรเครดิตทุกใบรวมกัน/เดือน   
 บาท
* กรุณากรอก ยอดขั้นต่ำของบัตรเครดิตทุกใบรวมกัน/เดือน ให้ถูกต้อง
ค่างวดรถ/เดือน   
 บาท
* กรุณากรอก ค่างวดรถ/เดือน ให้ถูกต้อง
ค่าใช้จ่าย/เดือน   
 บาท
* กรุณากรอก ค่าใช้จ่าย/เดือน ให้ถูกต้อง
รายละเอียดการขอสินเชื่อ
ดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณ *
 %
* กรุณากรอก ดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณ ให้ถูกต้อง
ระยะเวลาที่ขอกู้ (ปี) *
 ปี
* กรุณากรอก ระยะเวลาที่ขอกู้ (ปี) ให้ถูกต้อง
* ระบบไม่สามารถคำนวณได้ โปรดพิจารณากรอกข้อมูลใหม่
* แนะนำให้หาผู้กู้ร่วมเพิ่ม

เครื่องมือคำนวณ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ