คำนวณสินเชื่อรถยนต์


ประเภทสินเชื่อ *
  นิว คาร์ บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่

คำนวณค่างวดต่อเดือน (Monthly installment amount)

ราคารถ (รวม VAT) * บาท
เงินดาวน์ * บาท หรือ ดาวน์ %
ระยะเวลาผ่อนชำระ * เดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี * %

ยอดจัดเช่าซื้อ บาท
ค่างวดต่อเดือน (รวม VAT) บาท


คำนวณยอดจัดเช่าซื้อและราคารถยนต์ (Finance amount & Vehicle price)

ค่างวดต่อเดือน (รวม VAT) * บาท
เงินดาวน์ * บาท หรือ ดาวน์ %
ระยะเวลาผ่อนชำระ * เดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี * %

ราคารถ (รวม VAT) บาท
ยอดจัดเช่าซื้อ (รวม VAT) บาท

 

หมายเหตุ: เครื่องคำนวณสินเชื่อช่วยให้ท่าน สามารถพิจารณารายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับสินเชื่อที่ท่านประสงค์จะใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนี้มิใช่ข้อเสนอการให้สินเชื่อจากกรุงศรีฯ

 


เครื่องมือคำนวณ

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ