จดหมายเหตุกรุงศรี ประจำเดือนพฤษภาคม


ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระหยกเชียงราย วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระหยกเชียงราย วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย”

31 พฤษภาคม 2563

ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระเจ้าล้านทอง วัดพระเจ้าล้านทอง อำเภอเชียงแสน”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระเจ้าล้านทอง วัดพระเจ้าล้านทอง อำเภอเชี...

30 พฤษภาคม 2563

ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่”

29 พฤษภาคม 2563

ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชี...

28 พฤษภาคม 2563

ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา”

27 พฤษภาคม 2563

ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระประธานในวิหารโถง วัดไหล่หินหลวง จังหวัดลำปาง”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระประธานในวิหารโถง วัดไหล่หินหลวง จังหวั...

26 พฤษภาคม 2563


หน้าที่ <1     2    3    4    5    6>