จดหมายเหตุกรุงศรี ประจำเดือนมิถุนายน


รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “สมัยอยุธยาตอนปลาย”
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “สมัยอยุธยาตอนปลาย”

30 มิถุนายน 2563

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “แม่พระธรณี วัดชมภูเวก”
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “แม่พระธรณี วัดชมภูเวก”

29 มิถุนายน 2563

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “วัดปราสาท นนทบุรี”
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “วัดปราสาท นนทบุรี”

27 มิถุนายน 2563

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช “พระคติธรรมนาทาง”
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช “พระคติธรรมนาทาง”

26 มิถุนายน 2563

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “สมัยอยุธยาตอนกลาง”
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “สมัยอยุธยาตอนกลาง”

25 มิถุนายน 2563

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “ฝีมือจิตรกรชั้นครู”
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “ฝีมือจิตรกรชั้นครู”

24 มิถุนายน 2563


หน้าที่ <1     2    3    4    5>