จดหมายเหตุกรุงศรี ประจำเดือนกรกฎาคม


ชุด : วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันประสูติ “พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”
ชุด : วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันประสูติ “พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรม...

13 กรกฎาคม 2563

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “มารผจญสิบสองภาษา”
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “มารผจญสิบสองภาษา”

12 กรกฎาคม 2563

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร”
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “วัดช่องนนทรี กรุงเทพ...

11 กรกฎาคม 2563

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “เทพนม และเทพชุมนุมวัดใหญ่“
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “เทพนม และเทพชุมนุมวั...

10 กรกฎาคม 2563

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี”
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “วัดใหญ่สุวรรณารามวรว...

09 กรกฎาคม 2563

รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “อลังการภาพพุทธประวัติ”
รวมศิลป์แผ่นดินสยาม ชุด : จิตรกรรมฝาผนังพินิจ “อลังการภาพพุทธประวัติ”

08 กรกฎาคม 2563


หน้าที่ <1    2    3    4     5    6>