จดหมายเหตุกรุงศรี ประจำเดือนเมษายน


ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระใส วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระใส วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร”

30 มิถุนายน 2563

ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร วัดราชโอรสารา...

26 มิถุนายน 2563

ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิสัตว์ วัดระฆังโฆส...

25 มิถุนายน 2563

ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระพุทธมหาจักรพรรดิ วัดนางนองวรวิหาร”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระพุทธมหาจักรพรรดิ วัดนางนองวรวิหาร”

29 เมษายน 2563

ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระพุทธปฎิมาประธาน วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระพุทธปฎิมาประธาน วัดเทพศิรินทราวาส ราชว...

28 เมษายน 2563

ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระพุทธไสยาสน์นารถชนินทร์ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร”
ชุด : พระคู่บ้านคู่เมือง “พระพุทธไสยาสน์นารถชนินทร์ วัดราชโอรสาราม ...

27 เมษายน 2563


หน้าที่ <1     2    3    4    5>