จดหมายเหตุกรุงศรี ประจำเดือนสิงหาคม


กรุณาเลือกเดือนที่ต้องการรับชม

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา “สิ่งอนุรักษ์ในวัดภคินีนาถ วรวิหาร”
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา “สิ่งอนุรักษ์ในวัดภคินีนาถ วรวิหาร”

17 กันยายน 2554

“ภาพเล่าเรื่องในแผ่นหินแกะสลักบริเวณพระที่นั่งพุทไธศวรรย์”
“ภาพเล่าเรื่องในแผ่นหินแกะสลักบริเวณพระที่นั่งพุทไธศวรรย์”

31 สิงหาคม 2554

“ป่าย เหริ่น ถาง : ศาลแห่งร้อยขันติธรรม”
“ป่าย เหริ่น ถาง : ศาลแห่งร้อยขันติธรรม”

30 สิงหาคม 2554

“แผ่นภาพแกะสลักด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพุทไธศวรรย์”
“แผ่นภาพแกะสลักด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพุทไธศวรรย์”

29 สิงหาคม 2554

“แผ่นภาพแกะสลักบริเวณพระที่นั่งพุทไธศวรรย์”
“แผ่นภาพแกะสลักบริเวณพระที่นั่งพุทไธศวรรย์”

28 สิงหาคม 2554

“พระที่นั่งพุทไธศวรรย์”
“พระที่นั่งพุทไธศวรรย์”

27 สิงหาคม 2554


หน้าที่ <1     2    3    4    5    6>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ