รางวัลที่เคยได้รับ


ด้วย ศักยภาพของนักวิชาการและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทำให้รายการ "จดหมายเหตุกรุงศรี" เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปโดยมีผู้ขอทำสำเนารายการ และเนื้อหาบทรายการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับคัดเลือกการจากสถาบันสื่อต่างๆ ให้รับรางวัลดังต่อไปนี้ปีพุทธศักราช 2531

รางวัลเมขลา รายการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

ปีพุทธศักราช 2534

รางวัลเมขลา รายการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

ปีพุทธศักราช 2534

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ รายการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

ปีพุทธศักราช 2542

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ รายการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

ปีพุทธศักราช 2544

รางวัลจากสมาคมนักข่าวบันเทิง รายการสารคดีสั้นดีเด่น
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ รายการสารคดีสั้นดีเด่น

ปีพุทธศักราช 2550

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

ปีพุทธศักราช 2555

กรุงศรีรับประทานรางวัล พิฆเนศวร รางวัลองค์กรส่งเสริมดีเด่น

 

จดหมายเหตุกรุงศรี

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ