มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 Share
0

กรุงศรีช่วยเหลือลูกค้า
ให้ผ่านวิกฤตผลกระทบจาก COVID-19
สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี
สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
พักชำระเงินต้น

สูงสุดไม่เกิน
6 เดือน
ปรับลดจำนวน
เงินผ่อนชำระค่างวด
สูงสุดไม่เกิน
6 เดือน
พักชำระหนี้
เงินผ่อนชำระค่างวด
สูงสุดไม่เกิน
6 เดือน
เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม
 •   โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 •   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 •   ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563
 •   สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
 •   หมายเหตุ : เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้รับการพักชำระหนี้ 6 เดือนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID19
ลูกค้าธนาคารกรุงศรี
ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ
คลิก หรือ สอบถามโทร 1572
กรุงศรีพร้อมช่วยเหลือ SME
เพื่อเยียวยาธุรกิจตามมาตรการของ ธปท.
ธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
มาตรการที่ 1
พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
6 เดือน
สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ
ที่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน
100 ล้านบาทและเป็นลูกหนี้ดี

เริ่ม 23 เมษายน - 23 ตุลาคม 2563
ของยอดหนี้คงค้าง
ณ วันที่ 19 เมษายน 2563
มาตรการที่ 2
กู้เสริมสภาพคล่อง
สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงิน
สินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาทและเป็นลูกหนี้ดี

กู้ได้ 20% ของยอดหนี้คงค้าง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

อัตราดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี
ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
(ทั้งนี้การให้สินเชื่อใหม่นั้นเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคาร)
ลูกค้าธนาคารกรุงศรี
ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ
facebook Krungsri Business Empowerment
ลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
"กรุงศรี คอนซูมเมอร์"

กับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผลกระทบจาก COVID-19

มาตรการที่ 1
ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ

โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้ง
ความจำนงกับบริษัท
มาตรการที่ 2
พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้ง
ความจำนงกับบริษัท
โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง
มาตรการที่ 3
ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ผ่านแอป UChoose เท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
 • ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการ
 • โปรดศึกษาเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการที่ Website ของบริษัทฯในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์
 • พร้อมลงทะเบียนผ่านโมบายแอป Uchoose ได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
ดาวโหลดฟรี โมบายแอป UChoose ได้ที่
appstore playstore
ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้
มาตรการให้ความช่วยเหลือ
 • พักชำระค่างวด
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และปรับลดค่างวด
เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ
 • กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิการพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือตามผลกระทบและความเหมาะสมเป็นรายกรณี
กรณีลูกค้ายืนยันได้รับผลกระทบ
โปรดดำเนินการยื่นคำร้อง คลิก
หรือ สอบถามโทร 02-740-7400 กด 3
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด
รวมช่องทาง การติดต่อ เพื่อความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากวิกฤต COIVID-19
ธนาคารกรุงศรี
สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี
 
Call Center
1572
 
เว็บไซต์
www.krungsri.com
 
Facebook
KrungsriSimple
กรุงศรี ออโต้
สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้
 
Call Center
02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5
 
เว็บไซต์
www.krungsriauto.com
 
Facebook
KrungsriAuto
 
LINE
กรุงศรี ออโต้ (@KrungsriAuto)
กรุงศรี คอนซูเมอร์
บัตรเครดิต กรุงศรี
 
Call Center
02 646 3555
 
เว็บไซต์
www.krungsricard.com
 
Facebook
KrungsriCard

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 
Call Center
02 345 6789
 
เว็บไซต์
www.firstchoice.co.th
 
Facebook
KRUNGSRI.First.Choice

บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
 
Call Center
02 627 8111
 
เว็บไซต์
www.centralthe1card.com
 
Facebook
CentralThe1CreditCard

บัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่า
 
Call Center
1712
 
เว็บไซต์
www.tescolotusmoney.com
 
Facebook
Tescolotusmoney


ย้อนกลับ  

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ