ทำธุรกรรมทางการเงินต้องแสดงตน

0 Share
0

โปรดแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมที่สาขา
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแสดงตน ลูกค้าโปรดแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนรับบริการทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมที่สาขา


ย้อนกลับ  

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ