การคุ้มครองเงินฝาก

0 Share
0

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 5 ล้านบาท ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpa.or.th
 
การคุ้มครองเงินฝาก
 


ย้อนกลับ  

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ