โครงการสำรวจความพึงพอใจผ่านทางระบบ SMS ของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางของธนาคารประจำปี 2562

0 Share
0

โครงการสำรวจความพึงพอใจผ่านทางระบบ SMS ของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางของธนาคารประจำปี 2562

เรียน ท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติ

ขณะนี้ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท แกลลัพ จำกัด เป็นตัวแทนของธนาคารเพื่อบริหารงานวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านช่องทางของธนาคาร ทั้งนี้ท่านอาจได้รับข้อความ SMS จากทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมทั้งลิงก์เว็บไซต์ของทางบริษัท แกลลัพ จำกัด ที่ได้ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มาใช้บริการ โดยท่านอาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการสุ่มเลือกและได้รับข้อความ SMS ดังกล่าว เพื่อเชิญชวนท่านให้เข้าไปตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับโครงการดังกล่าวผ่านทางเว็บลิงก์ ในระหว่างเดือน ก.ย. 62 – พ.ย. 62 ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกเก็บไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลใดๆ

หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัททำการสำรวจรับข้อความ SMS ดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถติดต่อกลับมายังทางธนาคารผ่านช่องทางอีเมล webmaster@krungsri.com หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร. 1572 ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาไม่มีนโยบายในการส่ง-อีเมล หรือ SMS ให้ลูกค้า Log-in เข้าอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โปรดระวังอีเมลหลอกลวง

ธนาคารขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้
และขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นบริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา


สอบถามโทร : ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1572
สอบถามทางอีเมล : webmaster@krungsri.com


ย้อนกลับ  

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ