ประกาศธนาคาร

กรุงศรีงดรับของขวัญ No Gift Policy
กรุงศรีงดรับของขวัญ No Gift Policy
01 ธันวาคม 2562
กรุงศรียึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ด้วยการสนับสน...
การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูล
30 ตุลาคม 2562
ข้อมูลแสดงคุณภาพการให้บริการ ปี 2562
รายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญ
รายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช...
30 ตุลาคม 2562
ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการ
ทำธุรกรรมทางการเงินต้องแสดงตน
ทำธุรกรรมทางการเงินต้องแสดงตน
08 ตุลาคม 2562
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการแสดงตน
โครงการสำรวจความพึงพอใจผ่านทางระบบ SMS ของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางของธนาคารประจำปี 2562
โครงการสำรวจความพึงพอใจผ่านทางระบบ SMS ของผู้ใช้บริการผ่านช...
19 กันยายน 2562
ขณะนี้ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท แกลลัพ จำกัด...
การคุ้มครองเงินฝาก
การคุ้มครองเงินฝาก
11 กรกฎาคม 2562
มาตรการรัฐที่คุ้มครองประชาชน โดยเป็นหลักประกันให้กับผู้ฝากว่า หากสถาบันการเง...

หน้าที่ <1     2    3>

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ