เกี่ยวกับธนาคาร

About us

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 และได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520
 

ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล
overview-chart
*ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 BTMU ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น MUFG Bank

FACT SHEET
(524 kB)

Corporate Profile presentation
(1.9 MB)


เหตุการณ์สำคัญ

27 กันยายน 2560
27 มีนาคม 2560
13 กันยายน 2559
22 เมษายน 2558
5 มกราคม 2558
18 ธันวาคม 2556
25 มกราคม 2555
5 พฤศจิกายน 2552
9 กันยายน 2552
8 เมษายน 2552
14 กุมภาพันธ์ 2551
3 มกราคม 2550

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ