โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
*สายงานกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
ณ 1 มกราคม 2562

ดาวน์โหลด โครงสร้างองค์กร
(112 Kb)

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ