โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล


/bank/getmedia/2183aac8-2c8a-4d61-a7b9-6d9c520685ae/matsuda-toru.jpg.aspx
นายโทรุ มัตสึดะ
กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

  • Bachelor’s degree of Commerce and Management, Hitotsubashi University
  • IT Security Trend Update ปี 2561
1 ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2559 - ปัจจุบัน
President - Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
2557 - 2559
Managing Executive Officer, Deputy Group Head of Integrated Global Business Group and Integrated Global Markets Business Group - Mitsubishi UFJ Financial Group
2556 - 2559
Deputy President, Chief Executive, Markets and Global Business Unit - Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ