โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร


/bank/getmedia/def83f88-6ece-41f7-9de8-1d46d10089f7/yuzo-nakada.jpg.aspx
นายยูโซะ นาคาดะ
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  • Master of Business Administration, Columbia University in the City of New York
  • Bachelor of Arts in Foreign Studies, Sophia University Tokyo, Japan
1 ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ก.ค. 2558 – 30 มิ.ย. 2561
ผู้บริหารสายงานวางแผนองค์กร กลุ่มงานกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
16 มี.ค. 2558 – 30 มิ.ย. 2561
รองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
9 มี.ค. 2558 – 30 มิ.ย. 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2558
ผู้บริหารสายงานวางแผน กลุ่มงานวางแผนธุรกิจองค์กร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
9 มี.ค. – 2 เม.ย. 2558
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวางแผน กลุ่มงานวางแผนธุรกิจองค์กร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ก.ย. 2556 – มี.ค. 2558
Chief Manager, Head of Planning, Krungsri Project Management Office, Global Planning Division - MUFG Bank, Ltd. (Tokyo, Japan)
พ.ค. 2555 – ก.ย. 2556
Managing Director, Head of CIBA Planning, Investment Banking Division for the Americas (New York) - MUFG Bank, Ltd. (New York, USA)
ก.พ. 2554 – พ.ค. 2555
Managing Director, Head of Alliance Strategy Office/Planning Division for the Americas (New York) - MUFG Bank, Ltd. (New York, USA)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ