โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร


/bank/getmedia/d256462c-4398-4159-9fdc-b822568ca6c9/Tak-B.jpg.aspx
นายตรรก บุนนาค
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  • MBA. (Finance), Golden Gate University, USA
  • BS. (Management), Golden Gate University, USA
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
1 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน              
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ม.ค. 2556 - 4 ม.ค. 2558
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงิน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พ.ค. 2548 - 31 ธ.ค. 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการเงิน กลุ่มงานบริหารการเงิน - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ก.ค. 2551 - 23 เม.ย. 2558
กรรมการ - บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2561

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ