โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร


/bank/getmedia/577e646d-151a-4b26-80e3-5826c247216c/Dan-Harsono.jpg.aspx
นายแดน ฮาร์โซโน่
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  • Master of Business Administration in Finance and Marketing, Indiana University, Bloomington, IN, USA
  • Bachelor of Science Cum Laude, Biomedical and Electrical Engineering (Honors Program), University of Southern California, LA, USA
  • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
1 ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ก.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2559
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานสินเชื่อบุคคล - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7 ม.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2559
รักษาการแทนผู้บริหารสายงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2558
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูเมอร์ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2558
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3 ส.ค. 2550 - 31 ส.ค. 2558
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและแบรนด์ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 ต.ค. 2556 - 4 ม.ค. 2558
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เม.ย. 2553 - ก.ย. 2556
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและ Cross Sell - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
12 ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ - หัตถา กักสิกอร์ ลิมิเต็ด
7 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ - บลจ. กรุงศรี
28 ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
8 ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส
30 ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. เงินติดล้อ
29 พ.ค. - 29 ก.ย. 2558
กรรมการ - บจก. เงินติดล้อ
พ.ย. 2552 - 28 พ.ค. 2558
ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. เงินติดล้อ
24 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
3 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2558
ประธานกรรมการ - บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
24 ก.พ. - 2 ธ.ค. 2558
กรรมการ - บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
พ.ย. 2552 - 23 ก.พ. 2558
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
29 ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. กรุงศรี บริการเช่าสินเชื่อ
25 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. แดน สยาม
25 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. แซม สยาม
11 พ.ค. - 30 ธ.ค. 2558
กรรมการ - บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
ม.ค. 2551 - เม.ย. 2554
กรรมการ - บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
ม.ค. 2551 - 23 เม.ย. 2558
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2561

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ