โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร


/bank/getmedia/62cbf66f-d261-4e62-a032-fa133653af5f/Chandrashekar.jpg.aspx
นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  • Master in Commerce, Bombay University, India
  • Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
3 ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3 ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3 ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2 ม.ค. 2557 - 4 ม.ค. 2558
กรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
11 ก.ค. 2550 - 4 ม.ค. 2558
กรรมการกำกับดูแลกิจการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3 ม.ค. 2550 - 1 ม.ค. 2557
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
12 ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ - หัตถา กักสิกอร์ ลิมิเต็ด
29 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บจก. เงินติดล้อ
26 มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง
20 มี.ค. 2557 - 27 ม.ค. 2558
ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง
7 พ.ค. 2557 - 21 ก.ค. 2562
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง
พ.ย. 2554 - 19 มี.ค. 2557
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง
21 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
พ.ค. 2551 - 20 เม.ย. 2558
กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) - บจก. บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
เม.ย. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
พ.ย. 2552 - ธ.ค. 2554
กรรมการ - บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ