โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร


/bank/getmedia/6b1ec84c-fe30-4d78-96c2-4dfcb222e498/khun-junko-kawano.jpg.aspx
นางสาวจุนโกะ คาวาโนะ
กรรมการ

  • Bachelor’s degree of Mathematics, Tokyo Woman’s Christian University, Japan
  • IT Security Trend Update ปี 2561
1 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
12 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
Managing Executive Officer - Mitsubishi UFJ Information Technology, Ltd.
1 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
Managing Director, Head of Informations Systems Planning Division, Head of Information Systems Development & Operations Division - MUFG Bank, Ltd. (Tokyo, Japan)
2560 - 31 มี.ค. 2561
General Manager, Head of Informations Systems Planning Division, Head of Information Systems Development & Operations Division - MUFG Bank, Ltd. (Tokyo, Japan)
2559 - 2560
Chief Manager, Head of Global Systems Sites Department of Information Systems Planning Division - MUFG Bank, Ltd. (Tokyo, Japan)
2558 - 2559
Chief Manager, Deputy Head of Global Systems Sites Department of Information Systems Office - MUFG Bank, Ltd. (Tokyo, Japan)
2556 - 2558
Senior Manager, Program Manager, IT Promotion & Enterprise Architecture Department of Information Systems Planning Division, PMO of Krungsri System integration project - MUFG Bank, Ltd. (Tokyo, Japan)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ