โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคาร


/bank/getmedia/9009ee0d-5d21-4008-bde0-72799f0d3e16/seiichiro-akita.jpg.aspx
นายเซอิจิโระ อาคิตะ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

  • Master of Management, Arthur D. Little School of Management
  • Bachelor of Law, Keio University, Japan
15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
19 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก - มูลนิธิกรุงศรี
16 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร - บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ก.ค. 2561 - พ.ค. 2562
Executive Officer, General Manager, Head of Japanese Corporate Banking for the Americas - MUFG Bank, Ltd. (New York, USA)
พ.ค. 2560 - ก.ค. 2561
Executive Officer, General Manager, Head of Asian Corporate Banking, MUFG Americas Holdings, MUFG Union Bank, N.A. - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (New York, USA)
พ.ค. 2558 - พ.ค. 2560
Executive Officer, General Manager, Corporate Banking Division No. 3 - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (Tokyo, Japan)
ต.ค. 2556 - พ.ค. 2558
General Manager, Global CIB Planning Office - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (Tokyo, Japan)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ