เกี่ยวกับ MUFG

เกี่ยวกับ BTMU

MUFG Bank, Ltd. is Japan’s premier bank, with a global network spanning more than 50 markets. Outside of Japan, the bank offers an extensive scope of commercial and investment banking products and services to businesses, governments and individuals worldwide.

We are committed to building long-term relationships by collaborating among our operating companies and flexibly responding to the financial needs of our customers, serving society and fostering sustainable economic growth. The welfare of our customers and employees are always top of mind. Find out more.
 

เกี่ยวกับเรา

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ