ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด KRUNGSRI IMAX VDO CONTEST 2019

0 Share
0

KRUNGSRI IMAX VDO CONTEST 2019

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ KRUNGSRI IMAX ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "จันทร์นี้ชวนเพื่อนมาดูหนังที่ KRUNGSRI IMAX กันเถอะ"

รางวัลชนะเลิศ
Save And Plan
โดย นางสาวกมลวรรณ เข็มเพ็ชร
รางวัลที่ได้รับ
 • แพคเกจทัวร์ประเทศสิงคโปร์ 2 คน
 • เงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 50 ใบ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รถ 1,200,000 พี่ไม่มี
แต่คงดีถ้ามี 2 คน

โดย นายกฤษฏิ์จิระ สีมานนทปริญญา
รางวัลที่ได้รับ
 • แพคเกจทัวร์ประเทศสิงคโปร์ 2 คน
 • เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 30 ใบ
รองชนะเลิศอันดับ 2
ภารกิจพิชิตใจน้องมิว
x ชิม ช้อป มั้ย?

โดย นายวีรกร เลิศแสงสุวรรณ
รางวัลที่ได้รับ
 • แพคเกจทัวร์ประเทศสิงคโปร์ 2 คน
 • เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 20 ใบ
 Popular Vote
จันทร์นี้ชวนเพื่อนมาดูหนังที่
Krungsri IMAX

โดย นายอัฒกร อินทร์ปรางค์
รางวัลที่ได้รับ
 • แพคเกจทัวร์ประเทศสิงคโปร์ 2 คน
 • เงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 50 ใบ
 

ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโครงการได้ที่ www.majorcineplex.com, www.krungsri.com IMAX THAILAND


ย้อนกลับ  

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ