ประกาศธนาคาร

การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูล
29 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลแสดงคุณภาพการให้บริการ ปี 2563
รายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญ
รายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช...
29 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการ
ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง จรรยาบรรณคู่ค้า
ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง จรรยาบรรณคู่ค้า
26 พฤษภาคม 2563
กรุงศรีและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (“กรุงศรี กรุ๊ป”) มุ่งม...
มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
28 เมษายน 2563
สำหรับผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การคุ้มครองเงินฝาก
การคุ้มครองเงินฝาก
07 เมษายน 2563
ขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 5 ล้านบาท จากเดิมถึงวันท...
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
26 มีนาคม 2563
สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเช...

หน้าที่ <1     2    3>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ