ประกาศธนาคาร

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง จรรยาบรรณคู่ค้า
ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง จรรยาบรรณคู่ค้า
26 พฤษภาคม 2563
กรุงศรีและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (“กรุงศรี กรุ๊ป”) มุ่งม...
ประกาศธนาคารกรุงศรีขอแจ้งปิดบางสาขา เป็นการชั่วคราว
ประกาศธนาคารกรุงศรีขอแจ้งปิดบางสาขา เป็นการชั่วคราว
08 พฤษภาคม 2563

มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
28 เมษายน 2563
สำหรับผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูล
27 เมษายน 2563
ข้อมูลแสดงคุณภาพการให้บริการ ปี 2563
การคุ้มครองเงินฝาก
การคุ้มครองเงินฝาก
07 เมษายน 2563
ขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 5 ล้านบาท จากเดิมถึงวันท...
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
26 มีนาคม 2563
สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเช...

หน้าที่ <1     2    3>

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ