กรุงศรีรับรางวัล Recognition of Excellence 2019 จาก OpenGov

0 Share
0
/bank/getmedia/30562af0-6784-4d7c-bc23-b2a53fa34e65/krungsri-win-recognition-excellence-2019.aspx

กรุงเทพฯ (22 ตุลาคม 2562) - นางวรนุช เดชะไกศยะ (ซ้าย) ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Recognition of Excellence 2019 จากงาน Thailand OpenGov Leadership Forum 2019 ที่จัดขึ้นโดย OpenGov เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับกรุงศรีในฐานะที่ กรุงศรี ฟินโนเวต และ กรุงศรี โมบาย แอป (KMA) มีส่วนสำคัญต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทย โดยธนาคารได้วางกลยุทธ์อย่างชัดเจนสู่การเป็นผู้นำในด้านดิจิทัลและนวัตกรรม พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพสู่เวทีโลก


ย้อนกลับ  

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ