กรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสร้างความยั่งยืนในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

0 Share
0
/bank/getmedia/75c92e02-442a-43d2-9c20-5377238e1777/krungsri-doi-tung.jpg.aspx

นายโนริอากิ โกโตะ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร อาสาสมัครกรุงศรี พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ จำนวนกว่า 400 คน ร่วมสร้างฝายต้นน้ำจำนวน 43 ฝาย ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน สร้างเสริมแนวทางป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วม พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท แก่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยตั้งแต่ปี 2552-2561 กรุงศรีได้ร่วมสนับสนุนเงินแล้วกว่า 9 ล้านบาท เพื่อให้มูลนิธิใช้ในการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร


ย้อนกลับ  

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ