ลูกค้า Krungsri GIFT มอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณสุขสู้ภัยโควิด-19

0 Share
0
/bank/getmedia/18dcd5a5-59d3-411e-869e-911a88dae993/krungsri-gift-donation.jpg.aspx

กรุงเทพฯ (9 กรกฎาคม 2563) – นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลูกค้ากรุงศรีที่ใช้คะแนน Krungsri GIFT แลกเป็นเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท มอบให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ สภากาชาดไทย มูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนองค์กรสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ทุกภาคส่วนยังคงต้องเฝ้าระวัง การมอบเงินบริจาคในครั้งนี้จึงได้ทำผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการรักษาระห่างทางสังคมหรือ Social Distancing

Krungsri GIFT เป็นโครงการขอบคุณลูกค้ากรุงศรีที่ทำธุรกรรม ฝาก ถอน โอน จ่าย ผ่านบัญชีเงินฝากกรุงศรีครบทั้ง 4 ประเภทธุรกรรมในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ธนาคารจะคำนวณสิทธิ์จากการทำธุรกรรมในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางสาขาธนาคาร เครื่องกรุงศรี ATM/ADM กรุงศรีออนไลน์ หรือ Krungsri Mobile App (KMA) โดยในช่วงที่ผ่านมาเมื่อลูกค้ากดแลกใช้ Krungsri GIFT ทุก 1 สิทธิ์ จะมีค่าเท่ากับเงินบริจาค 40 บาท Krungsri GIFT จึงทำหน้าที่เสมือนผู้เชื่อมและส่งต่อความห่วงใยจากลูกค้ากรุงศรีสู่สังคมโดยรวม

#กรุงศรีอยู่นี่นะ ความห่วงไม่เคยห่าง


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ