มูลนิธิกรุงศรีจัดประกวดโครงการระดับอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาสังคมตอบรับวิถีชีวิต New Normal

0 Share
0
/bank/getmedia/621cd94c-8775-4f1e-b2c2-c483eb881691/news-university-level-contest.jpg.aspx?resizemode=1

กรุงเทพฯ (14 กันยายน 2563) - มูลนิธิกรุงศรี จัดโครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา 2563 เต็มใจใช้ความรู้ แบ่งปันสู่สังคม” เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน” โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 โครงการ จะได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิกรุงศรีในการดำเนินโครงการ โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลชมเชย 5 รางวัล รวมเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 60,000 บาท นิสิต/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมส่งโครงการสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่มูลนิธิกรุงศรี โทร. 0-2296-2000 ต่อ 50713, 82445 หรือส่ง E-mail : krungsrifoundation@krungsri.com


Back   

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ