กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ คืออะไร?

Krungsri KSE Krungsri Exclusive KrungsriExclusive
 


กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ